Kampen Industrial Care
Ch. APPerone
0.0.1 Varies with device
In 1947 is het allemaal begonnen in de smederij in Thesinge onder de rook van Groningen. Met de komst van de NAM en het aanleggen van de gaslocaties in het noorden van Nederland heeft Kampen haar roots in de olie & gasindustrie liggen.

Door de jaren heen is het bedrijf gestaag gegroeid en hebben we inmiddels op 3 locaties in Nederland vestigingen. De onderneming is begonnen als familiebedrijf en doordat de huidige directeur tevens groot aandeelhouder is, heeft het gevoel van een familiebedrijf nog steeds een sterke boventoon.

Anno 2013 is er gekozen om de naam “KAMPEN mechanical group” als groepsnaam te kiezen voor de verschillende onderliggende vennootschappen. Het hoofdkantoor in nog steeds in het noorden gevestigd en inmiddels hebben we ruim 80 eigen fte’s en een flexibele schil van gemiddeld 15 medewerkers.

In 1947 it all started in the smithy in Thesinge under the city of Groningen. With the advent of the NAM and the construction of the gas locations has in the north of the Netherlands Kampen its roots in the oil & gas industry lie.

Over the years, the company has steadily grown and we now have offices in three locations in the Netherlands. The company began as a family business and that the current director is also a major shareholder, the feeling of a family business still has a strong overtone.

In the year 2013 it was decided to choose the name "CAMPS mechanical group" as a group for the various underlying companies. The headquarters are still located in the north and now we own more than 80 FTEs and a flexible layer of an average of 15 employees.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less