MCS Cleaning
Ch. APPerone
0.0.1 Varies with device
Calamiteit
Als uw productie plotseling stil ligt door verstopping of verontreiniging, is grote spoed geboden. Dat geldt ook voor calamiteiten waarbij (gevaarlijke) stoffen zijn vrijgekomen. MCS is de specialist die u onmiddellijk en zeer vakkundig helpt. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar!

Specialismen
MCS is in 2004 gestart met de industriële reiniging van tanks, riolen en bouw- en gevelelementen. Inmiddels zijn wij gespecialiseerd in vier verschillende diensten:
industriële reiniging;
opslag van vloeistoffen en droge stoffen;
verhuur van industrieel materiaal;
personeelsdiensten voor functies in de industrie, de groene sector en de grond- weg en waterbouw.

Opdrachtgevers
Bedrijven in de petrochemie, chemie en papierindustrie behoren tot onze vaste opdrachtgevers. We zijn tevens dienstverlener van vele waterschappen, waterleidingbedrijven, gemeenten, provincies en rijksdiensten.

Calamity
If your production is suddenly stopped by blockage or contamination, large matter is urgent. This also applies to emergencies involving (hazardous) substances are released. MCS is the specialist you promptly and expertly helps. We are 24 hours a day, 7 days a week for you!

Specialisms
MCS was founded in 2004 with the industrial cleaning of tanks, sewers and construction and façade elements. Meanwhile, we specialize in four different services:
industrial cleaning;
storage of liquids and solids;
leasing of industrial equipment;
personnel for positions in the industry, the green sector and the raw road engineering.

Principals
Companies in the petrochemical, chemical and paper industries are among our regular clients. We also service many water authorities, water companies, municipalities, provinces and government departments.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less