TrackingCRM
Maksym Koval
1.0 Varies with device
Постановка завдань через TrackingCRM - економить час та кошти для підриємств що мають співробітників які виконують завдання на відстані та мають великий поток нових завдань які потрібно корегувати протягом дня.

Дозволяє в режимі онлайн спостерігати за місцезнаходженням конкретного співробітника.

Після виконання завдання формується миттєвий звіт до якого можливо долучити фото чи коментрі по виконанню. Та перевірити точку в якій цей звіт був зроблений

Setting targets through TrackingCRM - saves time and money for pidryyemstv with employees who perform tasks at a distance and have great flow of new problems that need correcting for the day.

Allows online to watch the location of a particular employee.

After the assignment is formed instant report which may attach photos or komentri on performance. And check point which this report has been made

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less