Amex NL
American Express
Varies with device Varies with device
Bekijk en beheer uw American Express® account - of u nu thuis bent of onderweg.

Omschrijving:
Met de American Express® App heeft u altijd en overal toegang tot uw account. Bekijk uw transacties, inclusief transacties in behandeling, uw accountgegevens, uw Membership Rewards puntensaldo en meer, of u nu thuis bent of onderweg. Het wordt een stuk makkelijker met de American Express App.

EIGENSCHAPPEN
• Bekijk uw saldo, rekeningoverzicht en recente transacties, inclusief transacties in behandeling
• Log veilig in met dezelfde inloggegevens die u ook gebruikt op www.americanexpress.nl 
• Beheer al uw American Express kaarten
• Check uw Membership Rewards® puntensaldo en gebruik uw punten om uw aankopen geheel of gedeeltelijk te betalen, direct vanaf uw smartphone (als u deelneemt aan het Membership Rewards® programma, uitgezonderd Corporate Cards)

American Express gaat door met het ontwikkelen van deze app. Kijk dus regelmatig of er updates zijn.

WIE KAN DE APP GEBRUIKEN? 
• Maakt u al gebruik van American Express Online Services en beschikt u over geldige inloggegevens? Dan kunt u de app meteen downloaden en gebruiken.
• Heeft u zich nog niet aangemeld voor American Express Online Services? Registreer u dan eerst even op americanexpress.nl/registreren. Daarna kunt u de app downloaden en veilig inloggen.
• Deze app is alleen beschikbaar voor American Express kaarten en American Express Corporate Cards die zijn uitgegeven in Nederland door American Express Service Europe Ltd.

Alle toegang tot en gebruik van deze app is onderhevig aan de Eindgebruikers licentieovereenkomst, Website Regels en Voorschriften en Privacy Verklaring. 

View and manage your American Express® account - whether you're at home or on the road.

Description:
The American Express® App you anytime, anywhere access to your account. Check your transactions, including pending transactions, your account information, your Membership Rewards points balance and more, whether you're at home or on the road. It is a lot easier with the American Express App.

CHARACTERISTICS
• Check your balance statement and recent transactions, including pending
• Log in securely with the same credentials you used to www.americanexpress.nl
• Manage all your American Express cards
• Check your Membership Rewards® points balance and use your points to pay for your purchases in whole or in part, directly from your smartphone (if you participate in the Membership Rewards® program, excluding Corporate Cards)

American Express continues to develop this app. so check regularly for updates.

WHO CAN USE THE APP?
• Are you already using American Express Online Services and you have valid login? Then you can download the app and use immediately.
• If you have not yet signed up for American Express Online Services? Please register first here on americanexpress.nl/registreren. You can then download the app and secure login.
• This app is only available for American Express cards and American Express Corporate Cards issued in the Netherlands by American Express Services Europe Ltd.

All access to and use of this app is subject to the End User License Agreement, Rules and Regulations and Privacy Statement.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less