Amway 360
Amway Viet Nam
1.0.29 Varies with device
Amway 360 – Cho bạn những trải nghiệm về sản phẩm độc đáo và đầy cảm hứng, hãy cùng khẳng định đẳng cấp kinh doanh cùng Amway 360.
..........................................
Bản quyền thuộc về:
Công ty TNHH Amway Việt Nam
Địa chỉ : Lô 230, KCN Amata, P.Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Số GCNĐKĐT:4367753771 do BQL KCN Đồng Nai cấp ngày 28/06/2006, sửa đổi lần thứ 15 ngày 07/01/2016
Số GPBHĐC:002/QLCT-GCN do Cục Quản Lý Cạnh Tranh cấp ngày 17/10/2014, sửa đổi lần thứ 7 ngày 07/04/2016
Loại hình kinh doanh: Bán hàng đa cấp
Điện thoại : 19001850

Amway 360 - Gives you the experience of the unique and inspirational, let's confirmed business-class and 360 Amway.
..........................................
Copyright:
Amway Vietnam Co., Ltd.
Address: Lot 230, Amata Industrial Park, P.Long Binh, Bien Hoa City, Dong Nai
GCNDKDT number: 4367753771 by Dong Nai Industrial Zone Management Board dated 28/06/2006, the 15th amendment dated 07.01.2016
GPBHDC number: 002 / QLCT-license by the Department of Competition Administration dated 17.10.2014, amending the 7th day 04/07/2016
Type of business: Sales of multi-level
Phone: 19001850

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less