Hét Limburgs ICT-event
Ideebv
1.1.0.0 Varies with device
Mobile first, Cloud first sluit aan op de thema’s van voorgaande jaren. Altijd verbonden, snelheid, flexibiliteit, grote hoeveelheden informatie, internationaliseren, en ga zo maar door. Het is een snel veranderende wereld, boordevol mogelijkheden. Mogelijkheden die uiteraard zijn ontstaan vanuit menselijk intellect, maar gefaciliteerd worden door technologie die steeds nauwgezetter aansluit bij de spelende behoefte.

Met Mobile First draait het lang niet alleen meer om de mobieltjes en de talloze apps, maar ook om het (veilig) mobiel beschikbaar stellen van informatie om besluitvorming te versnellen en werkprocessen te flexibiliseren. En trekken we de lijn verder door, dan heeft mobiel niet alleen betrekking op mensen, maar ook op dingen. Tegenwoordig noemen we dat Internet of Things. Wederom een grote en veelbelovende beweging waar we komende jaren nog heel veel van gaan horen.

Cloud First is een mindset en een filosofie. Natuurlijk gaat het over de cloud, maar het zijn de karakteristieken die het tot een succes hebben gemaakt. Schaalbaarheid, snelheid, voorspelbaarheid en self service zijn de aanjagers van dit succes. In elke nieuwe ontwikkeling, of het nu in de cloud is of on-premise, wordt verwacht dat deze karakteristieken verankerd zijn. En de middelen om dit te bewerkstelligen zijn ruim voorhanden. De kennis – en soms ook de wil – daarentegen is lang nog niet wat het moet zijn.

Twee kreten in één thema: Mobile First, Cloud First. Beide thema’s gaan we 22 maart omarmen. Wat betekent dit voor ons? Welke kansen gaat het ons bieden? Hoe kunnen we dit benutten? En misschien ook wel: welke sociale innovaties gaat het ons brengen?

Van keynote spreker en Microsoft directeur Ron Augustus horen we uit de eerste hand hoe Microsoft Mobile First, Cloud First omarmd heeft en haar hele bedrijf hieromheen heeft georganiseerd. Een boeiend verhaal van een bedrijf dat de afgelopen 30 jaar vast onderdeel van ons leven is geweest, eventjes oubollig leek te worden, maar weer helemaal terug van weggeweest is.

Wilt u op de hoogte blijven? Download de app!

Mobile first, cloud first connects to the themes of previous years. Always connected, speed, flexibility, large amounts of information, internationalization, and so on. It is a rapidly changing world, full of possibilities. Opportunities that naturally arise from the human intellect, but are facilitated by technology which is becoming more closely matches the playing needs.

With Mobile First it takes a long time not just to mobile phones and numerous apps, but also to the (safe) mobile providing information to accelerate decision-making and flexible workflows. And we draw the line further, then mobile is not only to people but also things. Today we call that the Internet of Things. Again a large and promising movement coming years we are going to hear a lot from.

Cloud First is a mindset and philosophy. Of course it's about the cloud, but these are the characteristics that have made it a success. Scalability, speed, predictability and self service are the drivers of this success. In every new development, whether it's in the cloud or on-premise, it is expected that these characteristics are anchored. And the means to achieve this are readily available. The knowledge - and sometimes the will - however, is still far from what it should be.

Two cries in one theme: Mobile First, Cloud First. Both themes we embrace March 22. What does this mean for us? What opportunities will it offer us? How can we use this? And perhaps, what social innovation is going to bring us?

By keynote speaker and Microsoft director Ron August we hear firsthand how Microsoft Mobile First Cloud First has embraced and has organized its entire business around it. A fascinating story of a company that has been the past 30 years integral part of our lives, seemed to be momentarily corny, but is back with a vengeance.

Want to stay informed? Download the app!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less