D.Slo News
Deloitte Adriatics
1.10.0.0 Varies with device
D.Slo News je prenovljena brezplačna mobilna aplikacija, ki v novi preobleki nudi še boljši pregled najnovejših in aktualnih objav Deloitte Slovenija o spremembah in novostih davčne, finančne, računovodske, korporativne ter pravne zakonodaje. D.Slo News omogoča tudi dostop do sodne prakse Evropske unije v zvezi z razlago določb direktive EU o DDV ter pregled dogodkov in drugih zanimivih vsebin s področij, na katerih deluje družba Deloitte.

Prenos te aplikacije vam omogoča ogled naših najnovejših objav in raziskav - kadarkoli in kjerkoli, na vsako novo objavo pa vas opozori z obvestilom, ki ga prejmete na vašo napravo.

Vsebina:
• Novice
- davčne novice
- finančne novice
- računovodske novice
- korporativne novice
- pravne novice
• Pregled vseh objav Deloitte Slovenija
• DDV sodbe sodišča EU
• Samodejna obvestila o novih objavah
• Povezava z našimi davčnimi, finančnimi in pravnimi strokovnjaki ter strokovnjaki s področja poslovnega svetovanja
• Možnost pošiljanja zahtev za ponudbo / povpraševanje
• Kontaktni podatki za Deloitte Slovenija
• Možnost neposredenega klica naše številke
• Povezava z vsemi storitvami Deloitte Slovenija
• Povezava s Facebook stranjo Deloitte Slovenija

Če želite biti pravočasno obveščeni o novostih ali stopiti v kontakt z našimi strokovnjaki, verjamemo, da vam bo aplikacija D.Slo News v veliko pomoč.
Zahvaljujemo se vam za prenos in se veselimo vaših povratnih informacij.
-------------
D.Slo News is a redesigned fresh look free mobile app, which provides an overview of up-to-date and current releases of Deloitte Slovenia related to changes and innovations in tax, financial, accounting, corporate and law legislation. D.Slo News also provides access to case law of the European Union concerning the interpretation of the provisions of the EU VAT Directive and a peek into events and other interesting contents regarding Deloitte activities.

Downloading this app enables you to view our latest releases and researches – anytime, anywhere. New feature of the app are also automatic notifications of all new releases.

Content:
• News
- tax news
- financial news
- accounting news
- corporate news
- law news
• Overview of all releases of Deloitte Sovenia
• VAT judgments of the Court of Justice of the European Union
• Automatic notifications of all new releases
• Connect with our tax, financial, law and consulting experts
• Possibility of sending us a request for an offer
• Contact details of Deloitte Slovenia
• Possibility of direct call to our number
• Link to all the services of Deloitte Slovenia
• Link to our Facebook page

If you want timely information of updates or to contact our experts, we believe that our application will be very useful.
Thank you for downloading the app, we look forward to your feedback.

D.Slo News has renewed a free mobile application that offers a new look even better overview of recent and current posts Deloitte Slovenia on amendments and updates to the tax, financial, accounting, corporate and legal legislation. D.Slo News also provides access to case law of the European Union in the interpretation of the EU directive on VAT and review events and other interesting content with the areas in which it operates by Deloitte.

Download this application allows you to view our latest publications and research - anytime, anywhere, on every new post but alert you with a notification that you receive on your device.

Contents:
• News
- Tax News
- Financial news
- Financial news
- Corporate news
- Legal news
• Overview of total Deloitte Slovenia
• VAT judgment of the EU Court
• Automatic notifications of new posts
• The connection with our tax, financial and legal professionals and experts in the field of business consultancy
• The ability to send a request for an offer / demand
• Contact details for Deloitte Slovenia
• Possibility neposredenega call our number
• Connection with all the services of Deloitte Slovenia
• The connection to the Facebook page Deloitte Slovenia

To be timely informed about news or to get in contact with our experts, we believe that you will be applications D.Slo News of great help.
Thank you for your download and look forward to your feedback.
-------------
D.Slo News is a fresh look redesigned free mobile app, which provides an overview of up-to-date and current releases of Deloitte Slovenia related to changes and innovations in tax, financial, accounting, corporate law and legislation. D.Slo News also provides access to case law of the European Union concerning the interpretation of the provisions of the EU VAT Directive and a peek into events and other interesting contents regarding Deloitte activities.

Downloading this app enables you to view our latest releases and researches - anytime, anywhere. New feature of the app are also automatic notifications of all new releases.

content:
• News
 - Tax news
 - Financial news
 - Accounting news
 - Corporate news
 - Law news
• Overview of all releases of Deloitte Sovenia
• VAT judgments of the Court of Justice of the European Union
• Automatic notifications of all new releases
• Connect with our tax, financial, law and consulting experts
• Possibility of sending us a request for an offer
• Contact details of Deloitte Slovenia
• Possibility of direct call to our number
• Link to all the services of Deloitte Slovenia
• Link to our Facebook page

If you want timely information of updates or to contact our experts, we believe that our application will be very useful.
Thank you for downloading the app, we look forward to your feedback.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less