Batenburg Notarissen
AppTomorrow BV
4.1.1 Varies with device
Batenburg Notarissen is een eigentijds notariskantoor met een lange staat van dienst. Een mix van vakmanschap, toewijding en een frisse, open aanpak maakt dat opdrachtgevers ons graag inschakelen. Zowel voor veeleisende projecten als minder complexe klussen. Iedere opdracht wordt met dezelfde aandacht zwart op wit gesteld. Of dat nu de overdracht van aandelen betreft of het opstellen van een samenlevingscontract.

U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maar zeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaar bedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen op notarieel gebied die voor u van belang zijn.

- Nieuws en praktische tips (zakelijk en particulier)
- Actuele brochures
- A-Z Begrippenlijst
- Handige checklists
- Stel een vraag

Batenburg Notaries is a contemporary notary office with a long record of service. A mix of skill, dedication and a fresh, open approach means that our clients would like to enable. Both for demanding projects as less complex jobs. Every contract is made with the same attention black on white. Whether it concerns the transfer of shares or the drafting of a cohabitation contract.

You have our notary office does not need daily. However, the subjects on which we advise you important enough to 'keep up'. Not only for yourself, your family or your business, but also for family, friends and business associates, that you operate with a grateful smart and good advice. Through this app you will find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you informed of monthly issues on notarial matters that are important to you.

- News and practical tips (wholesale and retail)
- Current brochures
- AZ Glossary
- Handy checklists
- Ask a question

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less