Heemskerk & Feijen notarissen
AppTomorrow BV
1.0.1 Varies with device
Wij geven uitleg, maken een complex verhaal eenvoudig en brengen dit terug tot de kern. Wij signaleren en voorkomen potentiële problemen. Wij zijn persoonlijk, proactief en professioneel.

U kunt bij ons terecht voor alle mogelijke zaken, van het maken van een testament, tot het oprichten van een bedrijf of stichting, van huwelijksvoorwaarden of samenlevingscontract tot aandelenoverdracht, van de aan- of verkoop van een huis tot de hypotheekakte.

U heeft ons notariskantoor niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Niet alleen voor uzelf, uw gezin of uw bedrijf, maar zeker ook voor familie, vrienden en zakenrelaties, die u dankbaar bedient met een slim en goed advies. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u maandelijks op de hoogte van onderwerpen op notarieel gebied die voor u van belang zijn.

- Nieuws en praktische tips (zakelijk en particulier)
- Actuele brochures
- A-Z Begrippenlijst
- Stel een vraag

We give explanations, make a complex story simple and bring it back to the core. We identify and prevent potential problems. We are personal, proactive and professional.

You can contact us for all possible cases of making a will, to the founding of a company or foundation, of prenuptial or cohabitation agreement to share transfer, purchase or sale of a house to the mortgage.

You have our notary office does not need daily. However, the subjects on which we advise you important enough to 'keep up'. Not only for yourself, your family or your business, but also for family, friends and business associates, that you operate with a grateful smart and good advice. Through this app you will find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you informed of monthly issues on notarial matters that are important to you.

- News and practical tips (wholesale and retail)
- Current brochures
- AZ Glossary
- Ask a question

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less