Ikanna Claims
www.appsbuilder.eu
4.5.6 Varies with device
Aplikacja mobilna Ikanna Claims stworzona została z myślą o jej użytkownikach, dzięki czemu w bardzo intuicyjny sposób skorzystacie Państwo z jej wielu funkcjonalności. Dowiecie się jak postępować w razie wypadków, gdzie szukać pomocy, na co możecie liczyć, a także dzięki wbudowanym funkcjom:
-zadzwonicie do nas,
-wyślecie zdjęcie lub notatkę głosową,
-umówicie się na spotkanie
-czy choćby na pomocą jednego kliknięcia ustawicie GPS prosto do naszego biura.

Nasza oferta została stworzona z myślą o Polakach pracujących za granicą, a konkretnie na terenie Wielkiej Brytanii. Zapewniamy rzetelną pomoc w dochodzeniu roszczeń finansowych z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Pomagamy rodakom w trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się nie ze swojej winy na terenie obcego kraju. Pragniemy zapewnić realne korzyści materialne. Zachęcamy wszystkie osoby, także te niepewne czy zdarzenie, którego byli uczestnikami kwalifikuje się w zakres naszych usług. Z chęcią podpowiemy, doradzimy i poprowadzimy sprawę. Gwarantujemy:
Profesjonalną opiekę w pełnym zakresie czynności,
Przejęcie ciężaru dopełnienia formalności na siebie,
Indywidualne podejście i zaangażowanie,
Stały kontakt i bieżące informacje.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Podejmując się realizacji zlecenia zapewniamy rzetelną informację oraz szczerość.

Zapraszamy do pobrania aplikacji oraz odkrywania wielu ciekawych funkcji.

Claims Ikanna mobile application has been developed with a view to its users, so in a very intuitive way you take advantage of its many features. You'll learn how to act in case of accidents, where to seek help, as you can count, and also thanks to built-in:
-zadzwonicie to us,
-wyślecie picture, or voice note,
-umówicie an appointment
-whether even for a single click you set the GPS directly to our office.

 Our offer has been created for Poles working abroad, specifically in the UK. We provide reliable assistance in the investigation of financial claims due to injury. We help compatriots in a difficult situation in which they found no fault of their own in a foreign country. We want to provide real benefits to property. We encourage all people, including those uncertain whether the event, the participants were classified within the scope of our services. I'd love will suggest, advise and guide them matter. We guarantee:
Professional care in the full range of activities,
The acquisition of the burden of carrying out the formalities for themselves,
Individual approach and commitment,
Constant contact and current information.
We have many years of experience in the industry. In making the execution provide reliable information and honesty.
 
 Feel free to download the application and explore the many interesting features.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less