Länsförsäkringar Fastighet
Företagsapp
4.5.3 Varies with device
-Se objekt
-Få nya objekt skickade till dig direkt i mobilen


Välkommen till Sveriges snabbast växande mäklare
Vi förmedlar fastigheter i Köping, Arboga och Kungsör

… och välkommen till bobutiken i Köping! Jo, det är Mälarens sötsalta vatten som rinner genom vår lilla stad, som likt andra städer vid vatten har legat på sin plats väldigt länge – ”nya staden” i Köping började växa fram redan på 1600-talet då drottning Kristina fick tomtmark på östra sidan om ån i gåva. Idag bor här 18 000 ungefär, ytterligare knappt tiotusen i kommunen. Belägen längst in i Mälardalen från Stockholm och Östersjön sett, är trakten förstås präglad av både historia och underskön natur med klippor, skog och massor av vatten. Köping har goda kommunikationer: tåg går längs Mälarbanan, E18 passerar här, liksom en hel del sjöfart till Köpings viktiga insjöhamn. Näringslivet här är rikt och levande, med flera stora företag.

Vi lokala mäklare hjälper dig värdera, sälja och köpa bostad
Funderar du på hur du ska välja fastighetsmäklare? På Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får vi hela tiden kontakt med människor som vill köpa eller sälja bostad. De vänder sig till oss därför att vi kan erbjuda en helhet med fastighetsförmedling, försäkringar, lånelöfte och bolån, något både köpare och säljare vinner på. Vi tillhör nämligen Länsförsäkringar som ägs av sina kunder och styrs av sunda värderingar om närhet, nytta och långsiktighet. Du kommer att märka det i kontakten med oss.

Så om du vill sälja, värdera eller köpa bostadsrätt, hus, tomt eller fritidshus här i trakten har du kommit rätt. Ring, mejla eller kom in till oss på Storagatan 5 i Köping, så pratar vi om hur vi kan hjälpa dig till en riktigt, riktigt bra fastighetsaffär. Om du är ny i trakten tipsar vi gärna om utflyktsmål, för vi kan området väldigt bra.

Välkommen till din lokala mäklare i Köping!

-See items
-Get New items sent to you directly on your mobile


Welcome to the fastest growing brokers
We provide real estate in Köping, Arboga and Kungsör

... And welcome to Bobutiken in Koping! Well, it is Mälaren sötsalta water flowing through our little town, like other towns on the water has been in place for a long time - the "new city" in Koping began to emerge as early as the 1600s when Queen Christina had to land on the east side though at present. Today live here about 18 000, another almost ten thousand in the municipality. Situated at the back of Mälardalen, Stockholm and the Baltic seen, is the neighborhood of course marked by history and wonderful nature with rocks, forests and plenty of water. Market town has good transport links: the train goes along Mälarbanan, E18 passes here, as a lot of shipping to Köpings important inland port. The business community here is rich and vibrant, with several major companies.

We local broker will help you evaluate, sell and buy property
Thinking of how to choose real estate agent? At Länsförsäkringar Property we are constantly in contact with people who want to buy or sell homes. They turn to us because we can offer a whole with the real estate, insurance, and mortgage loan commitment, something both buyer and seller benefit. We belong namely Länsförsäkringar owned by its customers, and is guided by sound values ​​of proximity, utility and sustainability. You will notice it in contact with us.

So if you want to sell, value or purchase condominium, house, land or homes in this neighborhood is the right place. Call, email or come in to us at Stora Gatan 5 in Koping, we'll talk about how we can help you to a really, really good real estate deal. If you are new to the neighborhood tips we gladly provide sightseeing before we can field very well.

Welcome to your local broker in Koping!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less