Odd Healing
Företagsapp
1.0.1 Varies with device
Healing där du bor. Odd Jannesson Coaching

Healing där du bor.

Mitt namn är Odd Jannesson och jag är healer boende i Fladalt som ligger mitt uppe på Hallandsås.

Healing är ett kraftfullt redskap som hjälper människor att finna sin balans och harmoni i sinnet, kroppen och själen. Jag använder ofta healingen för att hjälpa de jag möter att bli av med inre stress, fysiska smärtor och oro/ångest. Jag har även utvecklat min mediala gåva, som kom tillsammans med healingen.

Min förhoppning med denna sida är att du ska få budskapet om vilken kraft du egentligen har och hur jag kan hjälpa dig att komma i kontakt med denna kraft. Du är värd det bästa, alltid!

Healing är inte enbart en andlig kraft, det är också själva maten vi äter, den mentala och fysiska hälsan samt våra tankar. "Vakta dina tankar". Allt hänger ihop!


Därför kommer detta att vara en sida som tar upp en mängd olika ämnen - en sida som kan vara dig till hjälp och stöd.


Mina förhoppningar är att det kommer att roa dig - kanske få dig att reagera - och få dig att komma närmare ditt sanna jag - din kraft - din kärlek.

Stillhet ger klarhet.

Healing where you live. Odd Janne Andersson Coaching

Healing where you live.

My name is Odd Janne Andersson and I'm a healer accommodation Fladalt located in the midst of Hallandsås.

Healing is a powerful tool that helps people to find their balance and harmony within the mind, body and soul. I often use the healing to help those I meet to get rid of internal stress, physical pain and worry / anxiety. I have also developed my psychic gift, which came along with the healing.

My hope with this site is that you get the message about what power you really have and how I can help you get in touch with this force. You are worth the best, always!

Healing is not only a spiritual force, it is also the food we eat, the mental and physical health, and our thoughts. "Watch your thoughts." Everything is connected!


Therefore, this will be a page that addresses a variety of topics - a page that may be up for help and support.


My hopes are that it will entertain you - maybe get you to react - and get you closer to your true self - your power - your love.

Silence gives clarity.

Content rating: Mature 17+

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less