Axess
app-alacarte
1.2 Varies with device
Reeds sinds 1999…
gaan wij voor innovatie en duurzaamheid,
AXESS behoort dan ook tot de meest kwalitatieve aanbieder van
Zwembadoverkappingen, in de overtuiging dat de kwaliteit van onze producten primeert.

Met het IPC team, zijn we een internationale marktleider geworden,
en hebben de voorbije jaren een overgroot aanbod van geinstalleerde overkappingen op onze naam staan. Wij verbinden ons tot het leveren van top-kwaliteit. Elk van onze producten is 100 % uitgetest alvorens het de productie-eenheid verlaat. Onze ervaring wordt steevast aangewend om u producten te kunnen bieden die voldoen aan de grootste kwaliteitseisen. Met onze hoogstaande Research en Development afdeling én onze edEngineering afdeling kunnen wij u verzekeren dat onze producten zullen werken zoals ze werken ontwikkeld. Wij blijven steevast investeren om u ook de komende jaren de best-functionerende, kwalitatiefste producten te kunnen aanbieden. Door middel van de ruime waarborg die u ontvangt bij uw aankoop bent u eens te meer verzekerd van de hoogst mogelijke kwaliteit.
Hoog-kwalitatieve montage en onderdelen in combinatie met superieure, gepatenteerde designs hebben het IPC Team een wereldwijde marktleider in zwembadoverkappingen gemaakt. De introductie van de gepatenteerde SPA-overkappingen voor jacuzzis in 2005 zijn een tekenend voorbeeld van de continue innovaties in ons aanbod. Onze gepatenteerde zwembad- en spa-overkappingen garanderen u optimale kwaliteit. Onze innovaties houden ons steeds een stapje voor ten opzichte van onze concurrenten. Welk type overkapping u ook kiest, u mag steeds zeker zijn dat u een overkapping kiest van de hoogst mogelijke kwaliteit.
De garantie/waarborg voor elk van onze modellen is één van dé beste in onze sector. Wij beschikken over een speciaal uitgebouwd service-netwerk met ervaren techniekers voor alle eventuele na-services aan uw overkapping.

Already since 1999 ...
we go for innovation and sustainability,
AXESS is listed among the most qualitative provider
Pool Shelters, in the belief that the quality of our products prevails.

With the IPC team, we have become an international leader,
and have in recent years across a wide range of roofing installed in our name. We are committed to providing top-quality. All of our products are 100% tested before it leaves the production plant. Our experience is invariably used to be able to offer products that meet the most quality requirements. With our high quality R & D department and our department edEngineering we can assure that our products will work the way they work developed. We also consistently continue to invest to be able to offer in the coming years the best-functioning, kwalitatiefste products. Through the broad guarantee that you will receive with your purchase, you are once again assured of the highest possible quality.
High-quality assembly and parts combined with superior, patented designs have made the IPC Team a global leader in swimming pool enclosures. The introduction of the patented SPA roofs for Jacuzzis in 2005 are a typical example of the continuous innovation in our offerings. Our patented pool and spa enclosures guarantee you optimum quality. Our innovations keep us always one step ahead compared to our competitors. What type of roof you choose, you can always be sure that you choose a covering of the highest possible quality.
The warranty / guarantee for each of our models is one of the best in our sector. We have a specially developed service network with experienced technicians for any and after services to your roof.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less