HASAGRO-TARIM
Adnan Varmaz Creative Studio
1 Varies with device
Hasagro Tarım sürdürülebilir tarıma uygun kaliteli, özel gübreler üreterek bitki besleme sorunlarına çözümler üretmek ve verimlilik artışı sağlamak hedefi ile kurulmuştur. Hasagro Tarım firması; öncelikli olarak bitki besleme ürünleri kapsamında kaliteli ve spesifik gübreler üretmektedir. Sıvı ve toz üretim hatlarına sahip olup, otomasyon yatırımları yaparak alanında sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.Toplam kalite ilkesine göre üretim yapan firmamız üretimin her aşamasında ve ürün müşteriye sunulmadan önce yapılan kalite kontrol testleriyle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedeflemiştir. Organisazyonu içerisine Ar-Ge çalışmalarını da ekleyerek, çevreye duyarlı formülasyon tipleri geliştirmeye çalışmaktadır. Ürünlerimiz bölge distribütörlerimizin aracılığı ile bayilerimize ulaşmakta olup, deneyimli ziraat mühendisleri arkadaşlarımız tarafından çiftçilerimize teknik hizmetler sunulmaktadır. Hasagro Tarım'ın hedefi; küresel vizyonu paralel olarak Türk tarım sektörüne yeni teknolojileri aktarmaki, kalitesinden ödün vermeden tarımsal üretimde en üst düzeylere ulaşmaktır.

Hasagro sustainable agriculture arable quality, to produce solutions to produce specialty fertilizers and plant nutrition issues has been established with the objective to increase efficiency. Hasagro agricultural company; context of plant nutrition products primarily produces high quality and specific fertilizers. The owner of the liquid and powder production line, the aim of offering based on continuous improvement hedeflemektedir.topla quality principles in the field by automation investments in manufacturing companies, our every step, and products made before submission to the customer quality control tests with the highest level of customer satisfaction production. By adding Organisazyo into the R & D efforts, it is working to develop environmentally friendly formulation types. Our products through our distributors are in reach of our dealers, technical services are provided to farmers by agricultural engineers experienced colleagues. Hasagro target of agriculture; In parallel with the global vision of the transfer of new technologies to the Turkish agricultural sector it is to achieve the highest level of agricultural production without compromising quality.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less