Real Estate Valuator - REV®
Christiaan Koëter
1.16.0.0 Varies with device
Download de gratis versie van REV, de Real Estate Valuator. Met deze gratis versie kunt u informatie raadplegen over de meest voorkomende bouwgebreken, hoe deze te herstellen met een indicatie van de kosten en hoe deze te voorkomen. Tevens treft u nog meer handige informatie aan voor uw dagelijkse praktijk als makelaar, taxateur of vastgoed beheerder.

Via deze app kunt u ook inloggen op de betaalde versie van de Real Estate Valuator. Hiermee berekent u in een handomdraai de exploitatiekosten, herstel- en verbeterkosten van zeven categorieën vastgoed. Er zijn al meer dan 260 gebouwtypen opgenomen van particuliere en commerciële woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, overheidsgebouwen, leisure en agrarisch vastgoed. Tevens kunt u de herbouwwaarden raadplegen, OZB tarieven en rioollasten voor geheel Nederland voor zowel woningen als ook niet-woningen. Deze gegevens zijn ook opgenomen in het handige zakboekje de Vastgoed Taxatiewijzer. Kijk voor meer informatie op www.myrev.nl.

Download the free version of REV, the Real Estate Valuator. With this free version you can consult information about the most common construction defects, how to restore with an indication of the cost this and how to prevent them. Also you will find more useful information for your daily practice as a broker, appraiser or property manager.

With this app you can also log on to the paid version of the Real Estate Valuator. Calculates a snap of operation, repair and improvement costs of seven categories of property. There are already more than 260 building types included private and commercial properties, offices, buildings, shops, public buildings, leisure and agricultural property. You can also consult the reconstruction values, property tax rates and sewer charges for the Netherlands for both residential as well as non-residential. These data are also included in the handy pocketbook Property valuation guide. For more information on www.myrev.nl.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less