eventisimo
AppSisto
2.83 Varies with device
Dovolte, abychom se představili...
jsme společnost eventisimo,
máme dlouholeté zkušenosti, silné zázemí,
a nekonečné množství nápadů a možností.
Tam, kde ostatním dochází dech, síla a nápady,
my jedeme na sto procent!

A proč? Máme stabilní zázemí, silné vedení, prověřené dodavatele těch nejkvalitnějších služeb,
a v neposlední řadě jsme skvělý tým mladých a dynamických lidí s širokým množstvím zájmů, které nám rozšiřují obzory a kontakty.
Neustále tak objevujeme nová místa, nezapomenutelné zážitky, potkáváme inspirativní osobnosti… a to vše pak předáváme Vám… našim klientům.
I Vy jste pro nás inspirací, protože každá zakázka je pro nás velkou výzvou a radostí. Ptáte se proč výzvou?
Protože umíme udělat nezapomenutelnou akci pro deset zaměstnanců malé rodinné firmičky, stejně tak jako akci pro tisíce zaměstnanců obrovské nadnárodní společnosti.
Vše na míru Vašim finančním možnostem, přáním a potřebám. Dialog mezi námi a Vámi je klíčem ke spolupráci a následné spokojenosti na straně všech.

Let us introduce ourselves ...
We Eventisimo company,
We have years of experience, a strong background,
and an infinite number of ideas and options.
Where others out of breath, strength and ideas
we go one hundred percent!

And why? We have a stable background, strong leadership, proven suppliers of the best quality services,
and last but not least, we have a great team of young and dynamic people with a large amount of interest that we expand horizons and contacts.
And constantly discovering new places, unforgettable experiences, meet inspiring personalities ... and all this then we hand you ... our clients.
I You are an inspiration for us, because every job is a great challenge and a joy. You ask why the challenge?
Because we can make a memorable event for ten employees, small family service firms, as well as an event for thousands of employees huge multinationals.
All tailored to your financial possibilities, wishes and needs. The dialogue between us and you is key to co-operate and satisfaction on the part of all.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less