Perník
AppSisto
2.84 Varies with device
Naší firmu
Perník s.r.o.
najdete v Těchlovicích u Hradce Králové. Jsme český výrobce trvanlivého pečiva s tradicí a širokým sortimentem produktů. Firma Perník s.r.o. je český výrobce trvanlivého pečiva s tradicí a širokým sortimentem produktů.

Společnost Perník s.r.o. v Těchlovicích u Hradce Králové, byla založena v roce 1999, jako firma zajišťující vývoj výrobků a strojního zařízení pro pečivárenský průmysl. Na vývoji zařízení úzce spolupracuje s firmou J4 s.r.o. v Předměřicích nad Labem.

Během let se společnost přeměnila na potravinářskou firmu se širokým portfoliem vyráběných výrobků, které jsou dobře známy pod privátními značkami na českém trhu. Sortiment je tvořen třemi řadami skupin výrobků: konvenční s cukrem a celozrnné, speciální ( bio a bezlepkové výrobky ), jako jsou například: polomáčené sušenky, piškoty, esíčka, koka, plněné perníčky. Můžete nás najít v privátních značkách COOP, PENNY MARKET, ALBERT, GLOBUS, atd. ..

Společnost se výrazně zaměřuje na výrobky šetrné k lidskému zdraví. Jedná se o pečivo bez lepku podporující imunitu lidského těla. Tyto potraviny jsou lehce stravitelné díky použití speciálních směsí muk, neobsahujících lepek, který zatěžuje metabolické procesy v lidském těle.
Výrobky bez cukru jsou slazeny náhradními sladidly získanými z přírodních zdrojů, neobsahují sacharózu a mají nižší podíl tuků.
V dnešní době společnost nabízí výrobky ve vlastních, ale především v privátních značkách.
Umíme vyvinout a připravit výrobky podle požadavků jednotlivých zákazníků.

Budeme rádi, když se i Vy stanete naším spokojeným zákazníkem.

our company
Gingerbread Ltd.
see the Těchlovice of Hradec Kralove. We are a Czech manufacturer of biscuits with tradition and a wide range of products. Gingerbread Company Ltd. It is a Czech manufacturer of biscuits with tradition and a wide range of products.

Gingerbread Company Ltd. in Těchlovice of Hradec Kralove, it was established in 1999 as a development company providing products and machinery for the pastry industry. The development of facilities working closely with J4 Ltd. in Předměřice nad Labem.

Over the years, the company was transformed into a food company with a broad portfolio of manufactured products, which are well known under private labels on the Czech market. The assortment consists of three rows of product groups: conventional sugar and whole grains, special (organic and gluten-free products), such as: half-coated biscuits, biscuits, esses, coca, stuffed gingerbread. You can find us in the private brand COOP, PENNY MARKET, ALBERT, Globus, etc. ..

The company strongly focuses on friendly products to human health. This is the gluten-free bread supporting immunity of human body. These foods are easily digestible thanks to the use of special mixtures of torment, gluten-free, which burdens the metabolic processes in the human body.
Products are correlated sugarless sweeteners derived from natural sources contain sucrose and have a lower proportion of fat.
Today the company offers products of its own, but especially in the private brand.
We can develop and prepare products according to individual customer requirements.

We will be glad if you become our satisfied customer.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less