Quick! Translations
AppSisto
2.95 Varies with device
Přizpůsobeno vám

Přizpůsobíme pracovní postupy vašim potřebám, vyjdeme vám vstříc v tísnivé situaci, přizpůsobíme své postupy, aniž by to bylo na úkor kvality.

Fixní postupy mohou být užitečné, ale někdy stojí drahocenný čas. Jste pod časovým tlakem? Přizpůsobíme se a pomůžeme vám.

Zkušený dodavatel jazykových služeb

Kvalita překladového procesu se zakládá nejen na zkušenosti překladatele, ale na zkušenosti celé naší společnosti. Naše znalosti a veškeré naše know-how jsou zpracovány do referenčních překladových databází z vašeho oboru.

Výběrem společnosti Quick! Translations za svého partnera pro překlady můžete využít veškeré zkušenosti, které jsme za léta svého působení shromáždili.

tailored to you

We adapt workflows to your needs, we will come out to meet you in a precarious situation, adapt their procedures without sacrificing quality.

Fixed procedures can be helpful, but sometimes costing precious time. You're under time pressure? We adapt to and help you.

An experienced provider of language services

The quality of the build process is based not only on the experience of translators, but the experience of our entire society. Our knowledge and all our know-how are processed in reference translation databases in your field.

Quick select company! Translations to be its partner for translations can utilize all the experience we have years of musical activity gathered.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less