Salzgitter
AppSisto
2.1 Varies with device
Vítejte v mobilní aplikaci společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o.
Předmětem naší činnosti je nákup a prodej hutnických výrobků, včetně obchodně-technických služeb s tímto prodejem spojených.
Jsme součástí německé hutní výrobní a obchodní skupiny Salzgitter AG s mezinárodní působností.
Naše komplexní prodejní nabídka zahrnuje dodávky profilové oceli, nosníků, tenkých a tlustých plechů, trubek, uzavřených a otevřených profilů z běžných konstrukčních ocelí.
Mimo standardního sortimentu jakostí konstrukčních ocelí, jsme připraveni nabídnout dodávky širokého sortimentu legovaných a nerezových ocelí, v provedení a kvalitě podle mezinárodních norem - EN, DIN, ISO atd.
Dodávky zajišťujeme podle jednotlivých požadavků buď přímo z výrobních závodů Salzgitter AG a, v případě požadavků na velmi krátkou dodací lhůtu, z našich skladových zásob v Lutíně, Německu, Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

Welcome to the mobile application company Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Ltd.
Our activity is the purchase and sale of steel products, including commercial and technical services associated with the sale.
We are part of the German iron and steel production and trade group Salzgitter AG with international operations.
Our comprehensive sales offer includes the supply of shaped steel beams, thin and thick sheet metal, pipes, closed and open sections of conventional structural steels.
Outside the standard range of quality structural steel, we are ready to offer supplies a wide range of alloy and stainless steels in the design and quality by international standards - EN, DIN, ISO, etc.
We provide supplies according to individual requirements, either directly from the manufacturing plants of Salzgitter AG and, in the case of requirements for very short delivery time from our inventory in Lutin, Germany, Poland, Hungary and the Slovak Republic.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less