Svenska FTX Gruppen AB
Svenska FTX Gruppen AB
2.0 Varies with device
Svenska FTX Gruppen AB är ett företag som utför allt inom radon och ventilation.

Med denna app vill vi sprida våra kunskaper inom verksamhetsområdet och utbilda både lekmän och yrkesfolk.

Vi hoppas du kommer uppskatta den information vi förmedlar via vår app och tar gärna emot synpunkter i form av ris eller ros.

Funktioner:
- Läs och lär dig mer om radon
- Läs och lär dig mer om ventilation
- Beräkningsformler för:
luftflöden
verkningsgrad
effektbehov och kostnad för el-batteri
effektbehov och kostnad för e- motorer
räkna om l/s - m3/h - m3/s
- Skicka en förfrågan
- Läs om oss
- Se våra medarbetare
- Läs nyhetsflöden från branschen

...och mycket mer.

Vi uppdaterar ständigt denna app så att du alltid kan ha de senaste nyheterna inom Radon och Ventilation i din ficka.

Nyckelord: ventilation, radon, radonsanering, beräkningar, uträkningar, luftflöden, räkna om luftflöden, l/s, m3/h, m3/s, Ftx, frånluft, blåbetong

Swedish FTX AB is a company that performs all the radon and ventilation.

With this app, we want to spread our knowledge of the area and educate both laymen and professionals.

We hope you will enjoy the information we convey through our app and are happy to receive feedback in the form of praise or blame.

Features:
- Read and learn more about radon
- Read and learn more about the ventilation
- Calculation Formulas for:
   airflows
   efficiency
   power requirements and cost for electric battery
   power requirements and cost e-engines
   convert l / s - m3 / h - m3 / s
- Submit an inquiry
- Read about us
- See our employees
- Read news feeds from industry

... And more.

We constantly update this app so you can always have the latest news in Radon and ventilation in your pocket.

Keywords: ventilation, radon, radon remediation, calculations, computations, airflows, convert air flow, l / s, m3 / h, m3 / s, F TX, exhaust, blue concrete

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less