Ledarappen
APPStockholm
13.0.3 Varies with device
Ledarappen är en komplett utvecklingssamtalsprocess - som ger resultat varje dag. Ledarappen utvecklar både ledare och medarbetare i världsklass.

Ledarappen är framtagen av Skandinaviska Ledarhögskolan som har utbildat tusentals coacher sedan 80-talet. Den är baserad på Lars-Eric Uneståhls mångåriga forskning om vad som gör att människor mår bra och presterar på topp.


Som ledare hjälper Ledarappen dig med att:

- Planera och förbereda samtalet effektivt.
- Genomföra samtalet, Ledarappen innehåller bland annat tips på ett coachande förhållningssätt, hur man sätter motiverande mål, ger feedback och ställer kraftfulla frågor.
- Följa upp medarbetaren som alltid har med sig sina mål och kan få feedback.
- Långsiktigt utveckla ditt ledarskap till världsklass genom effektiv mental träning och verktyg i coaching.

Som medarbetare hjälper Ledarappen dig med att::
- Förbereda och genomföra utvecklingssamtalet på bästa sätt.
- Sätta mål och handlingsplaner, få feedback som en del av det dagliga arbetet.
- Långsiktig utveckla ditt personliga inre ledarskap genom effektiv mental träning.

Observera:
Ledarappen är en del av ett professionellt system, och kräver ett användarnamn och ett lösenord. För mer information kontakta Skandinaviska ledarhögskolan. www.slh.nu/ledarappen

Lead Rap is a complete performance appraisal process - that delivers results every day. Lead Rap develop both managers and employees in the world.

Lead Rap is developed by Scandinavian International University who has trained thousands of coaches since the 80's. It is based on Lars-Eric Uneståhls many years of research into what makes people feel good and at peak performance.


As leaders help Leda Rappen you with:

- Plan and prepare for the call efficiently.
- Implement the call, Lead Rappen includes tips on a coaching approach, how to motivating goals, giving feedback and sets powerful questions.
- Follow up the employee who always have with them their goals and receive feedback.
- Long-term development of your leadership to world-class through effective mental training and coaching tools.

As employees help Leda Rappen you with ::
- Prepare and implement development dialogue in the best way.
- Setting goals and action plans, get feedback as part of their daily work.
- Long-term development of your personal inner leadership through effective mental training.

Note:
Lead Rap is part of a professional system, and requires a username and password. For more information contact the Scandinavian International University. www.slh.nu/ledarappen

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less