אלפא דוג
david mandil
1.0 Varies with device
מעוניינים לאלף את הכלב? מתלבטים איזה כלב יתיאם לבית ? לא יודעים מה – לצפות מגור כלבים ? חייבים לפתור ומהר -בעיות כגון תוקפנות, הרס של ריהוט או חורבן של הגינה? אילוף כלב מתאים לכלבים מכל גזע! לכל בעל כלב היכולת לשנות את הקשר עם כלבו מקצה לקצה, וכל כלב - מכל גזע - יכול להיתרם מתהליך של אילוף
המקנה לכלב ולבעליו שפה משותפת

Interested in training a dog? Debating which dog Itiam house? Do not know what - watch puppy? Must resolve quickly - problems such as aggression, destruction of furniture or the destruction of the garden? Dog training is suitable for dogs of any breed! Every dog ​​owner the ability to change the relationship with his dog, end to end, and a dog - any breed - can to gain from the process of training
 Gives the dog and its owner a common language

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less