ArtNET Mobile
Artisoft
2.1 14.0mb

ArtNET е Интранет систем кој целосно го контролира движењето на процесот, комуникацијата и соработката во Вашата компанија.
ArtNET претставува Интранет решение кое обезбедува сет на алатки за комуникација, колаборација и продуктивност помеѓу вработените во компанијата. ArtNET претставува комбинација на алатки за управување со документи, управување со содржини, алатки за комуникација и соработка (приватен “skype”), управување со проекти и управување со работењето.ArtNET со сите вклучени функционалности овозможува Вашиот бизнис да расте преку подобрување на соработката и текот на информациите во рамки на вашата компанија и им дозволува на проектните тимови и деловните процеси флексибилност за пристап само со Интернет конекција. ArtNET може дополнително да се искористи за продлабочување на моќта на Вашата ArtNET инстанца за креирање на Кориснички портал или Партнер портал за поефикасна соработка со Вашите клиенти и партнери.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.2 and up

...more ...less