ניהול אספקות
AtrizA Soft
1.6 Varies with device
האפליקציה ניהול אספקות היא אפליקציה חיה שמיועדת לניהול אספקות שטח או לניהול משימות מתוקצבות בשטח.

ליבת הניהול היא סביב משימות (ASSIGNMENTS ) שמכילות עזרים (ITEMS) או מוצרים למכירה ושעות עבודה. משימות

אלה מונחות להתבצע באתרי הלקוחות המסומנים במפה.

ניתן לדחות או לקבל משימה, להפעילה , להקפיאה או לבטלה.

בתחילת המשימה יש ללחוץ על ההקלטה למדידת משך זמן הביצוע (לחישוב עלויות וכדו\')

לאפליקציה יש גירסה עברית וגירסה אנגלית, כשלכל שפה יש נתוני דמו שונים – עברית ואנגלית.

האפליקציה הזו נכתבה בטכנולוגיית CROSS PLATFORM , בארכיטקטורת MVVM CROSS באמצעות המנוע של MONO,

שעובד מעל סביבת iOS ומעל סביבת אנדרואיד.

בסיס האפליקציה נכתב פעם אחת (אפליקציית ה CORE) ורק מעטפות ה GUI נכתבו בנפרד, אפליקציה לכל פלטפורמה.

האפליקציה נכתבה ע"י חברת אתריזה , ע"י מר צחי קרמר.כדי להתחבר , יש להכניס שם וסיסמה כלשהם.

Supply Management application is an application designed to manage living space or supplies funded task management area.

The core management tasks is around (ASSIGNMENTS) containing accessories (ITEMS) or products for sale and hours of work. Missions

These are placed to be performed on client sites are marked on the map.

You can reject or accept a task, activate suspend or cancel it.

At the beginning of the mission, click on the recording measuring the duration of the performance (to calculate the costs and the like \ ")

The application has a version in Hebrew and English version, each language has a different demo data - Hebrew and English.

This app was written CROSS PLATFORM technology, architecture using MVVM CROSS engine MONO,

IOS environment that works over and above Android environment.

A written application once (the app CORE) and only the GUI envelopes were written separately, an application for each platform.

The application was written by a member of Atrizh, by Mr. T. Kramer.

 

To connect, enter any name and password.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less