ADR TMGD SINIRLI SÜRÜM
Fethi Murat Pazarlı
1.0 Varies with device
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının kullandığı iki ciltten oluşan ADR yani tehlikeli maddelerin karayolunda taşınmasına yönelik Avrupa anlaşmasının mobil uygulama olarak uyarlanmış halidir.
Ücretli uygulamanın kısıtlı versiyonudur.

Uygulama içeriği olarak;

- Cilt 1' de bulunan Tablo A'da ki tüm tehlikeli maddelerin UN ve İsim ile aratılması ve sütunlardaki hükümlere ulaşımı
- Tanımlar
- Tarafların Yükümlülükleri
- Ciddi sonuçlara neden olabilecek maddeler
- Tünel kısıtlamaları

Uygulama sürekli olarak güncellenecek ve kitaba %80'e yakın erişim sağlanacaktır. TMGD ler olarak saha çalışmaları ve iş hayatınızda, lazım olan her anda uygulama sayesinde kitap taşımadan yönetmeliğe erişim elde edebileceksiniz.

Dangerous Goods Safety Advisor ADR consists of two volumes that used by the European agreement on the transport of dangerous substances on the highway is already adapted as a mobile application.
Paid version of the application is limited.

As the application content;

- Volume 1 'also contained provisions on access to searchable and columns with the UN and the name of all hazardous substances in the Table
- Definitions
- Obligations of the Parties
- Substances that can cause serious results
- Tunnel restrictions

The application will be constantly updated in and close access to the book will be provided to 80%. TMGD s as field studies and work in your life, you will get access to regulations every time you move through the book application you need.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less