ESMART FOR AR
BSCSoft
1.1.0 Varies with device
- Ứng dụng hỗ trợ báo cáo doanh số, tình trạng kinh doanh nhanh chóng cho AR, ROE. Giúp giảm thời gian, giảm thiểu công việc cho nhân viên.
- Người quản lý có thể quản lý nhân viên, tình trạng kinh doanh một cách tiện ích hơn, nhanh chóng và tin cậy.
- Ứng dụng là sự hợp tác của công ty L-A.

- The application supports sales report, rapid business situation for AR, ROE. Helps reduce time, reduce workloads for employees.
- Managers can manage employees, the business situation in a more convenient, fast and reliable.
- The application is the cooperation of the company LA.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less