BUevent
SortKaffe
1.2.0 Varies with device
Er du medarbejder i Børn og Unge, Aarhus Kommune, og/eller skal du deltage i en af Aarhus Kommunes store events - konference, seminar, stormøde m.m. - så kan du i BUevent holde dig opdateret på arrangementets aktiviteter, nyheder og program - både før, under og efter arrangementet.

Med BUevent kan du bl.a.:
• Læse mere om arrangementets tema og formål i en eventbeskrivelse.
• Se programoversigt med tidsangivelser og aktiviteter og læse f.eks. profilbeskrivelser af oplægsholdere.
• Få en deltagerliste.
• Blive opdateret med praktiske oplysninger om f.eks. lokalitet, transport, forplejning og øvrige aktiviteter.
• Finde dokumenter fra arrangementet - f.eks. oplægsholders PowerPoints, faglige artikler m.m. Du kan ved et enkelt tryk få sendt dokumenterne til din e-mail.
• Modtage nyheder om arrangementet - f.eks. om programændringer, eller du kan se billeder og film fra arrangementet. Du kan vælge at modtage push beskeder, når der er nyt om dit arrangement.
• Give din feedback til arrangørerne ved at besvare evalueringsskema.
• Få en genvej til Børn og Unges nyheds App, BUnyt, hvor du kan holde dig orienteret om, hvad der sker på de mange arbejdspladser i Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Are you an employee of Children and Youth, Aarhus Municipality, and / or you must attend one of Aarhus' big events - conference, seminar, public meeting etc. - Then you can in BUevent keep you updated on event activities, news and program - before, during and after the event.

With BUevent can include:
• Read more about the event's theme and purpose in an event description.
• See listings with indications of time and activities, such as reading. profiles of the presenters.
• Get a list of participants.
• Be updated with practical information on such. location, transport, catering and other activities.
• Find documents from the event - eg. speakers' PowerPoints, professional articles, etc. You can by just pressing a few documents sent to your email.
• Receive news about the event - eg. program change, or you can view photos and movies from the event. You can choose to receive push notifications when there is news about your event.
• Give your feedback to the organizers by answering evaluation form.
• Get a shortcut for Children and Youth News App, BUnyt where you can keep you informed about what is happening to the many jobs in Children and Youth, Aarhus Municipality.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less