Wenell
AppSpotr AB
2.6.13 1.6mb

Organisationer som är duktiga att tillämpa projektformen är rörligare, vitalare och bättre rustade att klara förändringar. Denna förmåga växer fram ur kunskaper, en gemensam syn på projektverksamheten och ett professionellt agerande på alla nivåer i organisationen. Ofta är det de enkla, raka lösningarna som är nyckeln till framgång.

Wenell Management AB bildades redan 1967 och är ett av Nordens ledande konsultföretag inom området Project Management.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less