Säkra Örebro
MobilePaymentGroup
2.7.0 1.6mb

Säkra är en av Sveriges största oberoende kedjor inom försäkringsförmedling, fondplacering och finansiell rådgivning.

Säkra omfattar ett 60-tal lokala förmedlarbolag, med kontor på femtio platser över hela landet, som samverkar under det gemensamma varumärket Säkra.

Vårt samarbete garanterar kvalitét- och kompetensutveckling och ger oss tillgång till mer än 200 kollegor med många olika specialiteter inom sak- och livförsäkring samt finansiell rådgivning.

Alla Säkrabolag har sina egna lokala namn, men varumärket och profilen är gemensam.

Våra försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket. Dessutom är vi medlemmar i branschföreningen för svenska försäkringsförmedlare, Sfm, där vi även har en aktiv roll.

För bästa kundservice, kontakta ett av våra förmedlarbolag nära dig.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less