WoPla
Capgemini Norge AS
1.1.8 Varies with device
Ved bruk av WoPla vil dine ansatte til enhver tid ha muligheten til å få oppdatert arbeidsliste innen få sekunder ved hjelp av noen få trykk på mobiltelefonen. WoPla kommer med et varslingssenter som varsler ved f. eks. endringer i vaktlisten.

For å bruke appen må firmaet ditt ha en avtale med Capgemini Norge.

Using WoPla your employees will always have the opportunity to get updated worklist within a few seconds using a few taps on the mobile phone. WoPla come with an early warning system that alerts by f. Ex. changes in the roster.

To use the app needs your firm have an agreement with Capgemini Norway.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less