Heroma MinaÄrenden
CGI Sverige
1.0.0 Varies with device
I denna app kan du som är chef, hos en arbetsgivare som använder HR-systemet Heroma, snabbt få översikt över din personals ärenden gällande arbetsförändring, frånvaro och ledighet. Du kan enkelt, smidigt och direkt i din smartphone godkänna och hantera ärenden och även skicka vidare och överlämna dem. Det finns också möjlighet att direkt ringa eller skicka ett sms till personen.

Du kan när det passar dig logga in via appen och se en tydlig översikt över dina aktuella ärenden som behöver hanteras. På startsidan får du en god överblick över antal olika ärenden som är aktuella och du kan där klicka dig vidare genom de olika kategorierna. Smidigt, enkelt och när det passar dig.

Observera att detta är en klient till HR-systemet Heroma och för att inloggning ska vara möjlig krävs det att funktionerna är aktiverade hos din arbetsgivare.

Heroma är ett komplett personalsystem för alla personalprocesser. Stöd för processer för rekrytering, personalutveckling, personaladministration, rehabilitering, schema och bemanning, vikariehantering, LAS-hantering och kursadministration.

In this app, you are the boss, an employer who uses the HR system HEROMA, quickly gain an overview of your staff matters related to labor change, absence and leave. You can simply and directly in your smartphone authorize and manage the cases and also forward and submit them. It is also possible to directly call or send a text message to the person.

You can whenever you log into the app and see a clear overview of your current issues that need to be managed. On the Home screen, you get a good overview of the variety of issues that are current and in which you can click your way through the different categories. Convenient, easy and whenever it suits you.

Note that this is a client of the HR system HEROMA and to login to be possible it is required that the functions are enabled for your employer.

HEROMA is a complete personnel system for all HR processes. Support for the processes of recruitment, staff development, personnel management, rehabilitation, schedule and staffing, temporary worker management, LAS-management and course administration.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less