Heroma MinFlex
CGI Sverige
1.0.0 Varies with device
I denna app kan du som är anställd hos en arbetsgivare som använder HR-systemet Heroma enkelt registrera dina tider.
MinFlex är kopplat till saldo med tidsregistrering, flexsaldo och Årsarbetstid.

Du registrerar dina tider direkt via telefonen. Du registrerar när du kommer In, när du går Ut och när du har rast.
Du har också möjlighet att registrera dina tider ett antal dagar bakåt i tiden om det skulle behövas.

Pa Startsidan får du information om hur du senast stämplade.
Det finns också en lista som tydligt visar dina senaste stämplingar från dagens datum och ett antal dagar bakåt i tiden.

Du kan också få en bra överblick över hur din arbetstid ser ut för de närmaste dagarna och vilket saldovärde du har.

Observera att detta är en klient till HR-systemet Heroma och för att inloggning ska vara möjlig krävs det att funktionerna är aktiverade hos din arbetsgivare.

Heroma är ett komplett personalsystem för alla personalprocesser. Stöd för processer för rekrytering, personalutveckling, personaladministration, rehabilitering, schema och bemanning, vikariehantering, LAS-hantering och kursadministration.

I Sverige får över 900 000 medarbetare sin lön via systemet och stora flertalet erbjuds åtkomst via självservice.

In this app, you are employed by an employer who uses the HR system HEROMA easily register your times.
MinFlex is linked to the balance with time recording, flexitime balance and the annual working hours.

You register your times via phone. You register when you come in, when you go out and when you have a break.
You also have the option to register your times the number of days back in time if needed.

On the Home screen gives you information about the latest stamped.
There is also a list that clearly shows your last punches of the current date and a number of days in the past.

You can also get a good overview of how your work looks like for the next few days, and thus balance the value you have.
 
Note that this is a client of the HR system HEROMA and to login to be possible it is required that the functions are enabled for your employer.

HEROMA is a complete personnel system for all HR processes. Support for the processes of recruitment, staff development, personnel management, rehabilitation, schedule and staffing, temporary worker management, LAS-management and course administration.

In Sweden, over 900,000 employees their salaries through the system and the vast majority are offered access via self-service.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less