Cimex Reality
CIMEX DEVELOPMENT
1.1 Varies with device
Aplikace umožnující pomocí Augmentované reality prohlídky budov společnosti CIMEX.
Převážně kancelářské budovy je tak možné prohlédnout bez navštívení daných objektů a díky této aplikaci i tak získat
dobrý přehled, pocit i představu o nabízeném prostoru či objektu.
CIMEX REALITY věnuje prezentaci pomocí aplikace na tabletech velký prostor - tak aby uživatelé měli co nejvíce nejlepších možností jejich budovy navštívit pomocí AR.

Applications enabling using augmented reality tours of buildings CIMEX.
Predominantly office building is also possible to see without visiting the given objects and thanks to this application and thus gain
good overview, feeling and idea about the offered space or object.
CIMEX REALITY devoted to the presentation using a large space on the tablet - so that users have the most best options to visit their buildings using AR.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less