Partnerstwo 2015
Comarch
1.9300 Varies with device
Konferencja Partnerstwo 2015 to największe spotkanie Comarch z Partnerami.
Jako Społeczność budujemy relacje, które pozwalają nam ewoluować, dzielić się wiedzą, pomysłami, poszerzać sieć kontaktów i wymieniać informacje o najnowszych trendach dotyczących ERP.
Podczas konferencji na pewno nie zabraknie praktycznych przykładów zastosowań naszych nowości:
Comarch beacon i aplikacji Wszystko.

Partnership 2015 conference is the largest meeting Comarch Partners.
As a community we build relationships that allow us to evolve, share knowledge, ideas, expand our network of contacts and exchange information about the latest trends in ERP.
During the conference, certainly there will be practical examples of applications of our news:
Comarch beacon and applications all.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less