Comarch RCP
Comarch Cloud
1.0.1 Varies with device
Dzięki aplikacji Comarch RCP wraz z urządzeniami Comarch beacon poinformujesz pracodawcę o swojej obecności bez potrzeby posiadania karty rejestrującej wejścia i wyjścia, zastąpisz ją swoim telefonem komórkowym wraz z naszą aplikacją mobilną. Wystarczy, że w miejscu, w zakładzie, przez które codziennie przechodzisz umieszczone zostanie urządzenie Comarch beacon oraz, że zbliżysz do niego swój telefon komórkowy w momencie rozpoczęcia dnia pracy. System w takiej sytuacji automatycznie rozpozna do kogo należy zbliżone urządzenie mobilne a następnie zapisze odpowiednie informacje takie jak czas i miejsce.
Dzięki Comarch RCP łatwo, szybko i w nowoczesny sposób zaznaczysz swoją obecność w pracy.

With this application, RCP Comarch Comarch with the equipment beacon will inform the employer of their presence without the need for a card recording entry and exit, replace it with his mobile phone along with our mobile application. Just that in place at the plant, through which you pass every apparatus will be placed Comarch beacon, and that you get close to him your cell phone at the start of the working day. The system will automatically recognize this situation to who should be similar mobile device then saves the relevant information such as time and place.
Thanks to Comarch RCP easy, fast and modern way to check their presence at work.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.3 and up

...more ...less