Arca Wrap
Aggeloo
1.0 Varies with device
De laatste levensfase…. Afscheid moeten nemen van uw dierbare…. Het loslaten van het leven. Ieder mens krijgt hiermee te maken. Als iemand in de laatste levensfase terecht komt of is overleden, komen er veel zaken op uw pad om te regelen. Het uitzoeken van een kist is hiervan een onderdeel. Wij zijn van mening dat de kist uniek en persoonlijk kan, hier willen wij u graag bij helpen!

ARCAWRAP biedt de mogelijkheid om de kist te personaliseren. Zo kan de overleden dierbare, nog een prachtige persoonlijke indruk achterlaten bij de nabestaanden.

Deze mobiele app geeft u inspiratie over de diverse opties. Wij hebben namelijk als visie dat afscheid nemen persoonlijker kan en de kist een eigen karakter kan aannemen door deze te personaliseren met een full color print, doormiddel van de techniek wrapping.

Via ‘contact’ kunt u vrijblijvend informeren.

The last phase of life .... Say goodbye to your loved one .... The release of the life. Every man thus confronted. If someone enters the final stage of life or is deceased, there are many issues on your path to control. Picking out a casket is part of this. We believe that the coffin is unique and personal, here we want to help you!

ARCAWRAP provides the ability to personalize the coffin. If the deceased loved one can still leave a great personal impression on the survivors.
 
This mobile app gives you inspiration about the various options. We have a clear vision as to say goodbye to personal and the box can assume a character of its own by personalizing it with a full-color printing, using the technique wrapping.
 
Via 'contact' please inquire without obligation.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less