Aster uitvaartzorg
Aggeloo
1.0 25.0mb
Tessa Hendriks heeft in Aster Uitvaartzorg haar krachten gebundeld.

Van origine is Tessa docent drama en regisseuse, en is vervolgens vanuit een grote persoonlijke interesse Religiewetenschappen gaan studeren. Door deze studie heeft Tessa een brede kennis ontwikkeld over de grootste wereldreligies en diens gebruiken en rituelen. Deze kennis komt erg goed van pas in de uitvaartzorg. Vanuit haar theaterachtergrond heeft Tessa zich bekwaamd als professioneel uitvaartspreker. Ze is in staat om zeer persoonlijke rituelen vorm te geven, die aansluiten bij de wensen van zowel de overledene als nabestaanden. Door middel van passende muziek, verhalen en beelden wordt het afscheid een indrukwekkend en warm eerbetoon aan de overledene. Aster uitvaartzorg biedt de unieke combinatie van uitvaartverzorgen én uitvaartspreken. Deze combinatie garandeert een zeer betrokken benadering. Dit sluit perfect aan bij de missie van Aster uitvaartzorg: het organiseren en vormgeven van een afscheid geheel volgens wens. De sporen die de overledene achterlaat worden weerspiegeld in een uniek afscheid: warm en integer.

Neemt u gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

In de app vindt u onder andere:
• Uitvaartkisten
• Bloemen
• Drukwerk
• Uitvaartlocaties
• Condoleance register
• En meer.

Met onze app kunt u op uw tablet of smartphone alle informatie bekijken en inspiratie opdoen voor de uitvaart.

Tessa Hendriks has Aster Uitvaartzorg joined forces.

Originally Tessa drama teacher and director, and then go to college from a great personal interest in Religious Studies. Through this study Tessa has developed a broad knowledge of the major world religions and their customs and rituals. This knowledge comes in very handy in the Uitvaartzorg. From her theater background Tessa has trained as a professional funeral speaker. She is able to give very personal rituals which are in line with the wishes of both the deceased and relatives. Through appropriate music, stories and images parting is an impressive and warm tribute to the deceased. Aster Uitvaartzorg offers the unique combination of funeral care and funeral talk. This combination guarantees a very committed approach. This fits perfectly with the mission of Aster Uitvaartzorg: organizing and shaping a farewell completely as desired. The traces are reflected leaving the deceased in a unique farewell: warm and integrity.

Please contact us to discuss the possibilities.

In the app you will find include:
• Uitvaartkisten
• Flowers
• Print
• Funeral Locations
• Condolence register
• And more.

With our app you can view all the information on your tablet or smartphone and inspiration for the funeral.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less