B-Street
Concapps B.V.
1.0 Varies with device
B-Street: ondernemende kwaliteitsspeler

Street is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals in dienst bij derden op aanvraag van haar klanten, op diverse kennisgebieden op het snijvlak van business & ICT. Daarnaast verzorgt B-Street, als broker, de gehele of een deel van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers, waarbij inhuurrisico’s geminimaliseerd worden en 100% contract compliancy wordt gegarandeerd.

Ondernemende intermediair
In 2001 is B-Street begonnen als intermediair voor financiële instellingen inspelend op de groeiende markt van zzp’ers. Inmiddels heeft B-Street een belangrijke marktpositie opgebouwd in de bemiddeling van zzp’ers, freelancers en professionals op het snijvlak van business en ICT en is zij (preferred) supplier bij veel top 200-ondernemingen. Door haar ondernemende karakter verwerft B-Street jaarlijks veel opdrachten om vervolgens heel veel professionals naar tevredenheid op te bemiddelen.

Kwaliteit staat voorop
De jarenlange ervaring, de brede marktdekking, de gedegen kennis van de zzp-markt en het grote aanbod van projecten vertaalt zich voor onze opdrachtgevers en voor zzp’ers, freelancers en professionals die bij B-Street onder contract staan in een klantgerichte, slagvaardige organisatie die er voor zorgt dat de juiste persoon op de juiste plaats wordt bemiddeld.

B-Street: entrepreneurial quality player

Street specializes in matching self-employed, freelancers and professionals employed by third parties at the request of its customers, in various fields of knowledge at the intersection of business and IT. In addition, care B-Street, as a broker, the whole or part of the hiring records of its clients, with hiring risks are minimized and 100% contract compliance is guaranteed.

Enterprising intermediary
In 2001 B Street began as an intermediary financial institutions responding to the growing market for freelancers. Meanwhile, B-Street is an important market position in the mediation of self-employed, freelancers and professionals at the intersection of business and ICT and is (preferred) supplier to many of the top 200 companies. Through its entrepreneurial character acquires B Street annually many commands then many professionals satisfactorily mediate.

Quality first
Years of experience, broad market coverage, the thorough knowledge of the self-employed market and the wide range of projects, translates for our clients and for self-employed, freelancers and professionals at B Street under contract in a customer-focused, efficient organization which ensures that the right person is mediated. at the right place

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less