GUV Uitvaartverzorging
Aggeloo
3.0 Varies with device
Over GUV

Al 100 jaar uitvaartzorg zonder winstoogmerk
De GUV organisaties staan nabestaanden dag en nacht met raad en daad terzijde. Ook zorgt GUV ervoor dat men een goede verzekering voor uitvaartkosten heeft. De werkwijze van GUV verschilt sterk van andere (landelijke) organisaties. GUV heeft namelijk maar één doelstelling: het verzorgen van waardige uitvaarten.

Persoonlijk, betrokken en dichtbij
Dat omschrijft het beste onze filosofie. Wij werken met persoonlijk contact. Ook 's nachts krijgt u bij een melding van overlijden een uitvaartverzorger aan de telefoon. De betrokkenheid van onze medewerkers geeft ondersteuning in een moeilijke tijd. En alle medewerkers zijn regionaal woonachtig. Uit Beltrum, Oost-Gelre, Winterswijk en Aalten afkomstige medewerkers kennen de gewoontes en gebruiken als geen ander.

Het voelt direct vertrouwd!
En dat is bij het begeleiden van nabestaanden erg belangrijk. Wij ondersteunen de familie bij het allermoeilijkste in een mensenleven. Het afscheid nemen van een dierbare. Moeilijk, maar ook erg dankbaar werk.

Nabestaanden geven GUV een 9,7!

Onze zorg wordt erg positief ervaren door de nabestaanden waarvoor wij uitvaarten mogen verzorgen.
Bij het jaarlijkse Keurmerk onderzoek gaven de nabestaanden ons een 9,7!

GUV Tomesen:
GUV Tomesen, een nieuwe naam voor bekende mensen. Achter de naam GUV Tomesen gaat een team betrokken uitvaartverzorgers schuil die midden in het leven staan. Menselijke professionals met oprechte belangstelling voor mensen en hun gebruiken en overtuigingen.

about GUV

100 years Uitvaartzorg nonprofit
The GUV organizations are survivors day and night with word and deed. GUV also ensures that you have a good insurance for funeral expenses. The process of GUV is very different from other (national) organizations. GUV fact has only one objective: taking care of dignified funerals.

Personally, committed and close
That best describes our philosophy. We work with personal contact. Also at night you get a message of death, a funeral director on the phone. The involvement of our staff provides support in a difficult time. And all staff are regionally resident. From Beltrum, East Guelders, Winterswijk and Aalten coming employees know the customs and habits like no other.

It feels familiar right!
And that is very important in assisting survivors. We support the family in the most difficult in a lifetime. Saying goodbye to a loved one. Difficult, but also very rewarding.

GUV survivors give a 9.7!

Our concern is very appreciated by the families for which we can take care of funerals.
At the annual Hallmark research the relatives gave us a 9.7!

GUV Tomesen:
GUV Tomesen, a new name for famous people. Behind the name GUV Tomesen is a team funeral caretakers concerned shelter standing in the middle of life. Human professionals with a genuine interest in people and their customs and beliefs.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less