Jan de Wit & Zn
Aggeloo
4.0 Varies with device
Uitvaartonderneming Jan de Wit & Zn regelt en verzorgt de begrafenis of crematie van het begin tot het einde, waarbij we al het mogelijke doen om de persoonlijke wensen te vervullen.

Met meer dan 30 jaar de nodige ervaring in het regelen en verzorgen van uitvaarten volgens de meest uiteenlopende en persoonlijke wensen kunnen wij gerust zeggen dat we voor iedereen een passende uitvaart kunnen realiseren.

Op dit moeilijke moment in het leven kan uitvaartverzorging Jan de Wit & Zn u adviseren en begeleiden bij het zoeken naar een manier van afscheid nemen die het beste bij u past.

Wij stimuleren u tijdens het uitvaartproces om een persoonlijke invulling aan de uitvaart en afscheidsplechtigheid te geven. Dit doen wij door handvatten te reiken en u hierdoor te inspireren in de mogelijkheden. Het belang van uw wensen staan altijd voorop, u bepaalt hoe en wat u wilt doen.

U kunt bij ons ook vooraf advies krijgen in onze informatiewinkel en uw eventuele wensen met betrekking tot uw eigen uitvaart bespreken en laten vastleggen. Alle aspecten, zoals wat voor een uitvaart u wilt, de soort kist, welke bloemen, de muziekkeuze, de teksten voor advertentie, rouwbrieven en prentje en alles wat u van belang vindt, komen daarbij aan de orde.

Kortom, de volledige uitvaart kunt u bij ons vastleggen, volledig afgestemd op uw wensen. Uitvaartverzorging Jan de Wit & Zn biedt u een compleet pakket diensten. U hoeft niet met verschillende partijen zaken te doen, want bij ons vindt u alles onder één dak.

Met onze app kunt u op uw tablet of smartphone alle informatie bekijken en inspiratie opdoen voor de uitvaart.

Undertaker Jan de Wit & Zn arranges and takes care of the burial or cremation of the beginning to the end, we do everything possible to fulfill the personal wishes.

With over 30 years of experience in arranging the necessary care and funerals according to the most varied and personal requirements, we can safely say that we can achieve a suitable funeral for everyone.

At this difficult moment in life can funeral Jan de Wit & Zn advise and assist in finding a way of taking farewell that suits you best.

We encourage you during the funeral process to give a personal interpretation of the funeral and farewell ceremony. We do this by providing handles and inspire you into this possibility. The importance of your needs always come first, you decide how and what to do.

You can also get advice from us before our information shop and discuss your possible wishes regarding your own funeral and be captured. All aspects, such as what kind of funeral you want, the kind of casket, which flowers, the choice of music, the lyrics for advertisement, mourning letters and prayer card and everything you find important areas will be discussed.

In short, the entire funeral, you can capture us, tailored to your needs. Funeral services Jan de Wit & Zn offers a complete package of services. You do not need to do business with various parties, because with us you will find everything under one roof.

With our app you can view all the information on your tablet or smartphone and inspiration for the funeral.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less