Keur Uitvaartbegeleiding
Concapps B.V.
3.0 Varies with device
Bij de start van onze onderneming in januari 2008 hebben wij onze visie op het uitvaartvak in één zin samengevat:

Wij stellen alles in het werk om voor u de voorwaarden te creeren waarin u op een waardige en stijlvolle wijze afscheid kunt nemen van uw dierbare.

Een heldere visie die wij continu nastreven. Binnen de uitvaartbranche is een scheiding aan te brengen in twee belangrijke groepen; de grote gevestigde bedrijven en de kleine(re) ondernemingen die zich vaak uitvaartvernieuwers noemen en erg veel nadruk leggen op "persoonlijke" zorg. Met onze onderneming proberen wij het beste van deze twee groepen bij elkaar te brengen. In het besef dat nabestaanden bij een overlijden 100% aandacht verdienen en op veel gebieden moeten worden bijgestaan, maar tegelijkertijd ook beseffend dat er veel formaliteiten rondom een overlijden moeten worden vervuld, streven wij ernaar, samen met een vaste groep professionals, van iedere uitvaart een afscheid in stijl te maken.

In onze app vind u onder andere:
- Nieuws
- Overzichten van Uitvaartkisten, bloemen en vervoer
- Muziektips
- Diverse informatiepagina's
- en meer!

Keur Uitvaartbegeleiding, voor een uitvaart in stijl.

At the start of our company in January 2008 we have expanded our vision uitvaartvak in one sentence:

We make every effort to create where you can take your loved one. Goodbye in a dignified and stylish manner for you

A clear vision we strive continuously. Within the funeral industry is bringing in two main groups for divorce; large established companies and small (er) companies often call funeral innovators and very much emphasis on "personal" care. With our company, we try to bring. The best of these two groups together Recognizing that survivors in death 100% attention and deserve to be assisted in many areas, but also realizing that there are many formalities surrounding a death to be fulfilled, we strive, together with a group of professionals, each a funeral to make. farewell in style

In our app you will find:
- News
- Overviews of Funeral Coffins, flowers and transport
- Music Tips
- Various information pages
- And more!

Adopt Funeral for a funeral in style.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less