Martin Hendericks
Aggeloo
1.0 Varies with device
Martin Hendericks werd in 1964 in Chicago (USA) geboren uit Nederlandse ouders. In 1970 keerden zij terug naar Nederland, waar Martin in Utrecht en Nieuwegein opgroeide. In 1985 verhuisde hij naar Vianen. In zijn vrije tijd wandelt hij met zijn drie honden, schrijft en fotografeert hij.

Omdat hij geraakt werd door het proces rondom het sterven van een aantal vrienden, is hij in de jaren negentig vrijwilliger geworden bij de Terminale Thuiszorg in Nieuwegein.

Na het overlijden van zijn moeder in 2000 ondervond hij dat een mooi afscheid het rouwproces ten goede komt, waarbij een cruciale taak voor de uitvaartverzorger is weggelegd. Niet steeds een ander gezicht, maar één iemand die je een paar dagen bijstaat.

Werkervaring
Als uitvaartverzorger heeft hij vanaf 2004 alle facetten binnen dit mooie vak mogen uitoefenen. Vanaf het moment van de melding, de verzorging van de overledene, het opstellen van de rouwkaart, het regelen en het leiden van de uitvaart, het spreken tijdens de uitvaart tot een nagesprek.

Award jonge onderneming
In december 2013 wint hij de award voor beste jonge onderneming in de regio Vijfheerenlanden. De jury van het event noemde Martin Hendericks bevlogen, innemend, betrokken en toegankelijk. De manier waarop hij zijn uitvaartonderneming runt wordt gezien als taboedoorbrekend en de jury loofde zijn nieuwe ideeën.

Martin Hendericks was born of Dutch parents in Chicago (USA) in 1964. In 1970 they returned grew back to the Netherlands, where Martin in Utrecht and Nieuwegein. In 1985 he moved to Vianen. In his spare time he walks with his three dogs, writes and photographs.

Because he was touched by the process surrounding the death of some friends, he became a volunteer in the nineties at the Terminal Care in Nieuwegein.

After the death of his mother in 2000, he found that a nice farewell benefits the grieving process, in which a crucial role is played by the funeral director. Not always a different face, but one person who will provide help for a few days.

Work experience
As a funeral director, he may carry out all facets of this beautiful profession since 2004. From the time of reporting, the care of the deceased, preparation of the funeral card, arranging and conducting the funeral, speaking during the funeral for a discussion afterwards.

Young enterprise award
In December 2013 he won the award for best young company in the Vijfheerenlanden region. The jury of the event, said Martin Hendericks passionate, engaging, relevant and accessible. The way he runs his funeral company is seen as taboo-breaking and the jury praised his new ideas.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less