Passant Uitvaartzorg
Aggeloo
3.0 Varies with device
Passant is de Franse vertaling van het woord ‘voorbijganger’. We zijn allemaal voorbijgangers op de wereld.
We komen en we gaan. Dat is een gegeven.
Maar ook wij, als uitvaartverzorgers, zijn in de dagen waarin mensen letterlijk afstand moeten doen van de overledene, een voorbijganger.
Een voorbijganger die zijn of haar uiterste best zal doen om u te ondersteunen, zorg uit handen te nemen en u te informeren over wat er allemaal mogelijk is.

De uitvaartwereld is volop in beweging. De tijd dat mensen na een overlijden alles klakkeloos overlieten aan de uitvaartverzorger is voorbij. Familieleden zijn actief betrokken, mondiger en er steeds meer van doordrongen dat een goed afscheid een waardevolle herinnering creëert.

Een uitvaartverzorger werkt daarom steeds vaker ‘op maat’.
Zorgen wanneer het moet en ondersteunen wanneer u zelf zorgt!

Graag willen wij uw uitvaartverzorger zijn.

Incidentally, the French translation of the word "passerby. We are all passersby on the world.
We come and we go. That's a given.
But we, as funeral attendants, in the days where people literally have to give up the deceased, a passerby.
A passerby who are or will do its utmost to support you, to take care of everything and keep you informed about what is possible.

The funeral is on the move. The time that people after death all about letting indiscriminately to the funeral director is over. Family members are actively involved, more vocal and more and more aware that a good farewell creates a valuable memory.

A funeral director therefore still work more 'tailored'.
Worry when it needs support and if you take care!

We would like to be your funeral director.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less