RegnskApp
Ugur Eser Gökceli
1.41.61.996 Varies with device
Om oss

Ekonor AS er et autorisert regnskapsfirma og leverer økonomiske tjenester innen etablering, forretningsregnskap, rådgivning og internasjonal økonomi.

Våre styremedlemmer og ansatte har faglig kompetanse, akademisk kunnskap og lang erfaring innen forretningslivet.

Vår misjon er å være en nøkkelsamarbeidspartner for deg og din bedrift. Vi definerer kundens behov og tilbyr de beste løsninger gjennom profesjonelle tjenester og bruk av de nyeste teknologiske verktøyene.

Gjennom oppfølging og økonomiske virkninganalyser av sosiale trender vil vi bidra til verdiskapning og positiv utvikling hos våre kunder. Vi ønsker at din bedrift skal være lønnsom og målrettet med kontinuerlig dialog samt periodisk og forståelig skreddersydd rapportering etter selskapets behov og størrelse.

Du finner svar på alle spørsmålene dine med Ekonor AS

Ekonor AS er medlem av NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening)

************************

About Ekonor AS

Ekonor AS is an authorized accounting firm delivering financial services within the establishment, business accounting, consulting and global economy.

Our directors and staff have professional expertise, academic knowledge and extensive experience in business.

Our mission is to be a key partner for you and your business. We define customer needs and offer the best solutions through professional services and using the latest technological tools. Through monitoring and economic impact analysis of social trends, we will contribute to value creation and positive development for our customers.

Specialties
Accounting, Salary, Reporting, Annual accounts, Business Management Consulting, E-invoice, Web-invoice, Web-reporting, Establishment, Corporate form, Fission & Merger agreements, Budget, Accounting & Investment Analysis, Cash flow analysis, cash management, Tax Planning

About us

Ekonor AS is an authorized accounting firm and providing financial services within the establishment, business accounting, consulting and international economy.

Our directors and staff have professional skills, academic knowledge and long experience in the business world.

Our mission is to be a key partner for you and your company. We define customer needs and offering the best solutions through professional services and use of the latest technological tools.

Through monitoring and economic impact analyzes of social trends, we create value and positive development for our customers. We want your business to be profitable and targeted continuous dialogue and periodic and understandable tailored reporting for the company's needs and size.

You can find answers to all your questions with Ekonor AS

Ekonor AS is a member of NARF (Norwegian Association of Authorized Accountants)

************************

About Ekonor AS

Ekonor AS is an Authorized accounting firm delivering financial services within at the establishment, business accounting, consulting and global economy.

Our directors and staff have professional expertise, academic knowledge and extensive experience in business.

Our mission is to be a key partner for you and your business. We define customer needs and offer the best solutions through professional services and overusing the latest technological tools. Through monitoring and economic impact analysis of social trends, we will Contribute to value creation and positive development for our customers.

Specialties
Accounting, Salary, Reporting, Annual accounts, Business Management Consulting, E-invoice, Web-invoice, Web reporting, Establishment, Corporate form, Fission & Merger agreements, Budget, Accounting & Investment Analysis, Cash flow analysis, cash management, Tax Planning

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less