หจก. ซีเอ็น คอนซัลแตนท์
Daeng Ox
1.1.1.6 13.0mb

ที่ปรึกษา และดูแลงานทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัท อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีการใช้สารเคมีในโรงงานเพื่อไม่ให้หลุด จากการตรวจสอบทางกฎหมายในแต่ละปี รับดูแลพิเศษ แปลเอกสาร ทางด้านสารเคมี (MSDS) จัดทำ สอ 1 ตามประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียด ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พศ. 2556

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less