Event Biznes
desmart.com
1.0 Varies with device
Konferencja Event-Biznes poświęcona jest w pełni tematyce eventu, jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, pozwalających dotrzeć bezpośrednio do grup docelowych realizowanych projektów i z powodzeniem realizować cele biznesowe. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do managerów i dyrektorów działów marketingu, do managerów i specjalistów z działów zakupów oraz członków zarządów odpowiedzialnych za komunikację w swoich firmach oraz do agencji eventowych. Spotkanie ma na celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi formami promocji służącymi budowaniu marki oraz ukazanie możliwości i korzyści sprzedażowych i wizerunkowych płynących z wykorzystania event marketingu. Na konferencję zaproszeni zostali prelegenci stanowiący niepodważalny autorytet w świecie Event Marketingu z bogatym porfolio projektów, zrealizowanych dla największych marek np. Paweł Tkaczyk, Natalia Hatalska.

Event-Business Conference is dedicated to fully-themed event, as one of the most effective marketing tools that allow direct access to the target groups of projects and successfully realize business goals. The conference is aimed primarily at managers and directors of marketing departments, to managers and professionals with purchasing departments and members of the board responsible for communication within their companies and event agencies. The meeting is to familiarize participants with modern forms of promotion servants brand building, and to show the opportunities and benefits of sales and image stemming from the use of event marketing. The conference invited speakers representing undisputed authority in the world of event marketing with an extensive portfolio of projects completed for major brands such. Paul Tkaczyk, Natalia Hatalska.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less