Med Mega Halı Yıkama Programı
Corars
1.8 Varies with device
Halı yıkama Firmaları için uzun zamandır geliştirilen Med Mega Ultimate programının mobil platformdaki yardımcı uygulamasıdır. Bu program ile Servis elemanlarınıza yönelik pek çok kolaylık sağlanmıştır. Program üzerinden Müşteri, Sipariş, Servis, Cari Hesap detaylarına ulaşılmakla birlikte;

Alımlar ve Dağıtımlar - Sıralı Güzergah belirleme ve Haritadan takip.
Masraf Girişi
Arayan Numaraların Görülmesi Caller ID
Müşteri Adres Konum Kaydı
Yeni Müşteri ve Sipariş Kaydı
Tahsilat ve İndirim Yapılabilme olanağı
Mobil Termal Yazıcılardan makbuz basabilme.
Genişletilmiş Kullanıcı yetkilendirmesi.
Servis araçlarının konumlarını izleyebilme.
İstatistik.
Kapıda ölçüm ve Adetli Halı giriş imkanı.
Detaylı Müşteri ve Sipariş sorgulayabilme.
Sipariş Durumlarını Takip edebilme ve Değiştirme (Alındı-alınmadı-Beklemede-Hazır-Teslim Edildi)
Aynı Arayüz ile internetin olduğu her platformda tarayıcı üzerinden kullanabilme; (Windows, iOS, MacOS, Linux)

Kısayollar vasıtasıyla pratik kullanım, Kullanıcı dostu arayüz.

Sistemi denemek için Test Ortamına bağlanabilirsiniz.
Kullanıcı: Test 1
Şifre: test123

Güncellemeler:
Halı Resimlerini çekip sistemden bakabilme özelliği eklendi.
Bildirim sistemi yenilendi.Tasarım & Programlama
------------------------------------
Mehmet ALTINEL
Serdar KADEM

Carpet cleaning company for a long time to help in the implementation of the development of mobile software platforms Ultimate Mega Med. This program is provided with a lot of ease for your service staff. Customers through the program, order of service, but reached Current account details;

Procurement and Deployments - Sequential determine the route and follow the map.
Input Costs
Places to see the Caller ID Caller ID
Customer Address Location Recording
New Customer and Order Record
Discount Structures collection and the ability to be able to
Being able to print receipts from mobile thermal printer.
Extended user authentication.
Being able to track the location of the service vehicle.
Statistics.
Door-volume measurement and carpet access.
Detailed customer and to question orders.
Ability to Track Order Status and Change (Received-Not-Ready-delivery-had Pending)
To use the browser on every platform where the Internet with the same interface; (Windows, iOS, MacOS, Linux)

practical use, user-friendly interface via a shortcut.

You can connect to the test environment to test the system.
User: Test 1
Password: test123

Updates:
Pictures from the carpet to look at the pull system feature has been added.
The notification system has been updated.Design & Programming
------------------------------------
Mehmet ALTINEL
Serdar KADEM

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.2 and up

...more ...less