TD Elektronik
Ctu Teknoloji
0.0.3 Varies with device
TD Elektronik A.Ş., LED Bazlı Aydınlatma Sistemeleri komponentlerinin dağıtımını yapmak üzere Italyan firması Tecnika Due Srl firması ile ortak olarak 2008 yılında kurulmuştur. Kısa süre içerisinde Aydınlatma alanında yeni teknolojileri Türkiye’ye getirerek pazar lideri ve öncü firma niteliğini kazanmıştır.

2010 yılında, %100 Türk sermayeli olarak faaliyetlerine devam etmektedir. TD Elektronik A.Ş., bugün itibari ile ürün gamını LED Aydınlatma, Kablosuz İletişim Sistemleri, PCB Tasarım ve Tedarik, LED bazlı Reklam Çözümleri alanında lider firma özelliğini koruma bilincinde hizmet vermeyi sürdürmektedir.

2012 yılında, artan LED bazlı aydınlatma ihtiyaçlarındaki ara mamül çözümlerini daha hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde sunmak adına TD Aydınlatma Çözümleri- TLS Teknoloji Sistemleri firmasını kurmuştur. Kendi bünyesindeki Ar-Ge ve Tasarım Mühendisleri ile LED aydınlatma modüllerini tasarlayan, son sistem Laboratuvar ekipmanı ile Isıl ve Fotometrik testleride kendi bünyesinde yapmaktadır. İki Adet Tam otomatik dizgi hattı yatırımı ile el değmeden reel değer ile saatte 120.000 Komponent kapasitesi ile dizgi üretimini, tamamen ESD koruması yapılmış alanda sürdürerek hızlı ve kaliteli çözümü müşterilerine sunmaktadır.

TD Elektronik A.Ş., tedarikçisi olduğu iş ortaklarına yeni ürünler için pazar stratejileri oluşturma safhasından, talep oluşturmaya, lokal dağıtım kanalları önerilerinden, finansal risk hesaplarına kadar iş ortaklığının getirdiği birçok hizmeti profesyonel olarak sağlar.

Talep yaratma konusunda öncü firma olan TD Elektronik A.Ş.’nin satış kadrosundaki mühendisleri, müşterileri ile birlikte Ar-Ge ve Ür-Ge safhalarında iş ortakları ile beraber çalışıp teknolojik alandaki bilgi ve becerilerini müşterilerinin başarısı için kullanmaktadır. İş ortaklarımızın başarısını kendi başarısı olarak özümseyen TD Elektronik, alanında lider, kaliteli ve yenilikçi ürünleri bünyesine katarak gelişen global pazarda hizmetlerine devam etmektedir.

TD Electronics Inc., the Italian company for the distribution of the LED-based lighting components in common with Sister updates Tecnika Due Srl company was founded in 2008. new technologies in the lighting field in a short time bringing Turkey has become a market leader and pioneering nature of the firm.

In 2010, it continues to operate as a 100% Turkish capital. TD Electronics Inc., as of today the product range LED Lighting, Wireless Communication Systems, PCB Design and Supply, a leader in LED based Advertising Solutions continues to serve on the company property protection awareness.

In 2012, the growing LED based lighting solutions in more intermediate product needs quickly, reliably and in a quality manner in order to provide TD Lighting Systems Technology Solutions- TLS established the company. With R & D and in-house Design Engineers designed the LED lighting module, the heat and photometric test laboratories with the latest equipment to operate its own system. Two fully automatic typesetting line investment untouched by 120,000 components per hour production capacity with the string with real value, fully maintaining ESD protection in space made offers fast and high quality solutions to our customers.

TD Electronics Inc., supplier of that business from creating market strategies stages for new products to its partners and to create demand, the suggestions of local distribution channels, many service brought much of partnerships with financial risk accounts professionally provide.

on demand creation leading companies with TD Electronics engineers in Inc.'s sales staff, customers with R & D and P & D phase of the business information on the work and technological areas with common and skills to use for the success of its customers. Which absorb the success of our business partners in their success TD Electronics, a leader in the field continues to adding quality and innovative products within the growing global market in services.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less