דניה סיבוס - מידע ועדכון לרוכש
דניה סיבוס
1.2 Varies with device
אפליקציית דניה סיבוס הרשמית מספקת מידע ועדכונים לרוכשי דירה במהלך בניית הדירה בפרוייקטים בהם דניה סיבוס נבחרה לקבלן המבצע.
פירוט תכונות האפליקציה:
- משימות לביצוע - משימות שהדייר צריך לבצע על מנת לקדם את בנית הדירה.
- בחירות דייר - הצגת כל הפריטים אשר הדייר בחר אצל הספק.
- מהדורת שינויים - הצגת כל מהדורות השינויים שבוצעו בדירה ועלותם.
- חבילת שדרוג - הצגת מידע על פריטים לשדרוג בדירה.
- ספקים - הצגת מידע על הספקים המקושרים עם דניה סיבוס, במטרה לאפשר לדייר להגיע לספק ולבחור את הפריטים הדרושים.
- מחירון שינויים - הצגת מחירונים עבור התקנת פריטים משודרגים בדירה, שסוכמו עם הדייר.
- ניווט - ניווט לספקים השונים בקלות וביעילות.
- יצירת קשר - שליחת דוא"ל או חיוג למתאם האדריכלי ו/או לספקים.
- התרעות והודעות לדיירים:
- משימות לביצוע: תזכורות לדיירים על משימות פתוחות.
- עדכון מהדורות: שליחת הודעה לדייר על עדכון מהדורה חדשה.
- עדכון בחירות הדייר: שליחת הודעה לדייר לאחר קליטת רשימות ספקים.

Danya official app provides information and updates apartment buyers in apartment building projects in which Danya selected contractor.
Details of the app features:
    - Perform tasks - tasks that the tenant should perform in order to promote the construction of the apartment.
    - Elections Dyer - See all items which Tenant select with the provider.
    - Edition Changes - See all supported changes made to the apartment and cost.
    - Upgrade package - Displays information about the items to upgrade the apartment.
    - Suppliers - Displays information about the suppliers associated with Danya Cebus, in order to allow a tenant to provide and select the required items.
    - Price Changes - displaying price lists for the installation of upgraded items in the apartment, agreed with the tenant.
    - Navigation - navigating the various suppliers easily and effectively.
    - Contact Us - Send an email or calling architectural adapter and / or suppliers.
    - Alerts and notifications to tenants:
        - TODO: Reminders to tenants of open tasks.
        - Updated editions: the tenant Post new release update.
        - Update tenant choices: Post a tenant after receiving lists suppliers.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less