AdScanner Targi Książki
Adfairs Sp. z o.o.
0.9.5 Varies with device
Aplikacja AdScanner to wygodne narzędzie do szybkiej wymiany danych kontaktowych pomiędzy Tobą a gośćmi odwiedzającymi Twoje stoisko.

Jak to działa?

1. Poproś gości o uruchomienie aplikacji Targi Książki i przejście do zakładki “Moja wizytówka QR”
2. Zeskanuj kod QR, najeżdżając na niego kamerą urządzenia skanującego.
3. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, dodaj notatkę do zeskanowanego kontaktu.

Wszystkie zebrane dane są dostępne w kontaktach na Twoim smartfonie, w Panelu Wystawcy online oraz w historii zeskanowanych wizytówek.

WAŻNE: Aplikacja dostępna jest wyłącznie dla wystawców korzystających z wybranych pakietów systemu targowego Adfairs.

AdScanner application is a handy tool for fast data exchange contact between you and the guests visiting your booth.

How does it work?

1. Ask visitors to run applications Book Fair and the transition to the "My Card readers"
2. Scan the QR code, crashing into his camera scanning device.
3. If you need more information, please add a note to the scanned contact.

All collected data is available in the contacts on your smartphone, Panel Exhibitors online and in the history of scanned business cards.

IMPORTANT: The application is available exclusively for exhibitors using the selected packages Adfairs market system.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less